00221, Frans Henrik Kockums Tobacco Factory (315 assets)

Svenska Tobaks AB
Enligt ett i Malmö den 1 augusti 1825 daterat kontrakt övertog dåvarande handelsbokhållaren Frans Henrik Kockum (1801-1875) på arrende den avlidne handlanden Lorens Kockums och firman F Suells gårdar fr o m den 1 oktober 1826. Gårdarna var belägna vid Stortorget (nr 517 och nr 528) samt vid Väster- och Mäster Johansgatorna med därvarande tobaks- och snusfabrik. Redan följande år inropade Kockum gårdarna och fabriken för 25.000 rdr. Då byggnaderna befanns i hög grad förfallna byggde Kockum senare om de flesta husen.
Under de följande decennierna drev F H Kockum, som år 1827 vunnit burskap som handlande i Malmö, tobaksfabriken med växande framgång och finansierade med hjälp av vinsterna härifrån i stor utsträckning sina övriga företag.

  • Original Filename: 00221-1-0115.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0114.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0113.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0112.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0111.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0110.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0109.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0108.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0107.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0106.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0105.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0104.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0103.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0102.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0101.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0100.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0099.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0098.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0097.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0096.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0095.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0094.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0093.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0092.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0091.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0090.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0089.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0088.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0087.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0086.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0085.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0084.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0083.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0082.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0081.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0080.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0079.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0078.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0077.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0076.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0075.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0074.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0073.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0072.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0071.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0070.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0069.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0026.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0025.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0024.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0023.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0022.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0021.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0020.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0019.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0018.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0017.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0016.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0015.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0014.jpg