00221, Frans Henrik Kockums Tobacco Factory (315 assets)

Svenska Tobaks AB
Enligt ett i Malmö den 1 augusti 1825 daterat kontrakt övertog dåvarande handelsbokhållaren Frans Henrik Kockum (1801-1875) på arrende den avlidne handlanden Lorens Kockums och firman F Suells gårdar fr o m den 1 oktober 1826. Gårdarna var belägna vid Stortorget (nr 517 och nr 528) samt vid Väster- och Mäster Johansgatorna med därvarande tobaks- och snusfabrik. Redan följande år inropade Kockum gårdarna och fabriken för 25.000 rdr. Då byggnaderna befanns i hög grad förfallna byggde Kockum senare om de flesta husen.
Under de följande decennierna drev F H Kockum, som år 1827 vunnit burskap som handlande i Malmö, tobaksfabriken med växande framgång och finansierade med hjälp av vinsterna härifrån i stor utsträckning sina övriga företag.

  • Original Filename: 00221-3-0049.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0048.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0047.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0046.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0045.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0044.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0043.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0042.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0041.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0040.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0039.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0038.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0037.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0036.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0035.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0034.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0033.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0032.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0031.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0030.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0029.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0028.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0027.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0026.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0025.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0024.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0023.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0022.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0021.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0020.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0019.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0018.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0017.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0016.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0015.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0014.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0013.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0012.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0011.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0010.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0009.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0008.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0007.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0006.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0005.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0004.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0003.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0002.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0001.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0018.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0017.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0016.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0015.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0014.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0013.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0012.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0011.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0010.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0009.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0008.jpg