00221, Frans Henrik Kockums Tobacco Factory (315 assets)

Svenska Tobaks AB
Enligt ett i Malmö den 1 augusti 1825 daterat kontrakt övertog dåvarande handelsbokhållaren Frans Henrik Kockum (1801-1875) på arrende den avlidne handlanden Lorens Kockums och firman F Suells gårdar fr o m den 1 oktober 1826. Gårdarna var belägna vid Stortorget (nr 517 och nr 528) samt vid Väster- och Mäster Johansgatorna med därvarande tobaks- och snusfabrik. Redan följande år inropade Kockum gårdarna och fabriken för 25.000 rdr. Då byggnaderna befanns i hög grad förfallna byggde Kockum senare om de flesta husen.
Under de följande decennierna drev F H Kockum, som år 1827 vunnit burskap som handlande i Malmö, tobaksfabriken med växande framgång och finansierade med hjälp av vinsterna härifrån i stor utsträckning sina övriga företag.

  • Original Filename: 00221-2-0007.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0006.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0005.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0004.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0003.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0002.jpg
  • Original Filename: 00221-2-0001.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0068.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0067.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0066.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0065.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0064.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0063.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0062.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0061.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0060.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0059.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0058.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0057.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0056.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0055.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0054.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0053.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0052.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0051.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0050.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0049.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0048.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0047.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0046.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0045.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0044.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0043.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0042.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0041.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0040.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0039.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0038.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0037.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0036.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0035.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0034.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0033.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0032.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0031.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0030.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0029.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0028.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0027.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0026.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0025.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0024.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0023.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0022.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0021.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0020.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0019.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0018.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0017.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0016.jpg