00221, Frans Henrik Kockums Tobacco Factory (315 assets)

Svenska Tobaks AB
Enligt ett i Malmö den 1 augusti 1825 daterat kontrakt övertog dåvarande handelsbokhållaren Frans Henrik Kockum (1801-1875) på arrende den avlidne handlanden Lorens Kockums och firman F Suells gårdar fr o m den 1 oktober 1826. Gårdarna var belägna vid Stortorget (nr 517 och nr 528) samt vid Väster- och Mäster Johansgatorna med därvarande tobaks- och snusfabrik. Redan följande år inropade Kockum gårdarna och fabriken för 25.000 rdr. Då byggnaderna befanns i hög grad förfallna byggde Kockum senare om de flesta husen.
Under de följande decennierna drev F H Kockum, som år 1827 vunnit burskap som handlande i Malmö, tobaksfabriken med växande framgång och finansierade med hjälp av vinsterna härifrån i stor utsträckning sina övriga företag.

  • Original Filename: 00221-1-0015.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0014.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0013.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0012.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0011.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0010.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0009.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0008.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0007.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0006.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0005.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0004.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0003.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0002.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0001.jpg