Inga Svensson född den 23 februari 1938, avled den 4 november 2016. 
Handlingarna påträffades när boet tömdes och inlämnades till Stadsarkivet. I samlingen finns bland annat dagbok 1942, brev och betyg för föräldrarna Margit och Einar Svensson samt fotografier som förvaras separat i Stadsarkivets centralmagasin. 

Sorted!