Malmö Damsällskap bildades på initiativ av författarinnan Annie Quiding hösten 1902 efter förebild av sällskapet Nya Idun i Stockholm. Den 10 januari 1903 anordnades Malmö Damsällskaps första samkväm på Hippodromen. Sällskapets ändamål var att bereda bildade kvinnor med olika verksamhetsområden, men gemensamma kulturella och sociala intressen, tillfälle till enkla och innehållsrika samkväm. Vid samkvämen bjöds föredrag, sång, musik, uppläsning, dramatisk underhållning m.m. och ibland konstutställningar.

Sorted!