• 41  of  1302
Uploaded on:
03/03/2020 14:15:09
Type:
Asset
File Size:
122,63 MB
Dimensions:
4501 x 3168 pixels
523 views 1 download
Description: Lorensborg, Lorensborgsgatan.
Fram till mitten av 1950-talet var området obebyggd jordbruksmark med undantag av ett par lantgårdar, varav den ena fick ge namn åt det nya bostadsområdet. Gården Lorensborg var uppkallad efter jordbrukaren Nils Hanssons son Gustav Lorens, som levde fram till 1954. I samband med projekteringen av området revs gårdsbyggnaden, ett öde som även drabbade gårdarna Perstorp och Vendelsfrid. Den sistnämnda lever kvar i gatu- och kvartersnamnet Vendelsfrid. Falkmansgatan och Hallingsgatan uppkallades efter betydande rådmän i Malmö, då jorden ursprungligen var en magistratsvång. När Lorensborg var nybyggt kallades området även Stadionstaden.
Stadsplanen för Lorensborg började projekteras 1954 och fastställdes 1956. Husens läge preciserades inte i planen utan endast hushöjder reglerades. Denna typ av stadsplan benämndes elastisk eftersom det under arbetets gång fanns möjligheter att ändra husens läge och form. Illustrationsplanen som helt och hållet kom att följas utformades i samarbete mellan stadsplanerarna Gunnar Lindman och Gabriel Winge och arkitekterna Thorsten Roos, Bror Thornberg, Fritz Jaenecke och Sten Samuelson.
Bebyggelsen skulle variera mellan tre och sexton våningar. Bostadsområdet skulle enligt stadsplanen omfatta ca 2 500 lägenheter, skola, barndaghem och en panncentral med tvätteri och fritidslokaler. Allehanda service och handel skulle finnas samlat kring torgbildningar.
1961 bodde över 8 000 människor i Lorensborg. Tio år senare hade invånarantalet sjunkit till drygt 6 500 och 1998 hade Lorensborg omkring 3 900 invånare fördelade på de cirka 2 500 lägenheterna. Av dessa är 61% hyresrätter och 39 % bostadsrätter. Den största kategorin av lägenheter utgörs av trerummare, följt av tvårummare.
Street, location: Lorensborgsgatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
skyltfönster
,
Lorensborg
,
butiker
,
Lorensborgsgatan
   
Archive collection: Stadsbyggnadskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 02040, Stadsbyggnadskontoret i Malmö  
ID: 150347