• 2  of  6
Uploaded on:
30/05/2017 10:30:14
Type:
Asset
File Size:
10,45 MB
Dimensions:
2304 x 1582 pixels
145 views 1 download
Description: Östergatan 28. Telegrambyrå (i 26:an). Ölhall med biljard, C.F. Hallengren, guldsmed, och en brödbutik. Roswalls skomagasin och Nya cigarraffären, Östergatan 30. Pojkar poserar framför kameran. (Fotografialbumet uppger att bilden är tagen 1895. Hallengren och Nya cigarraffären kom hit 1893. Lundgrens Söners Boktryckeriskylt, som uppsattes 1894, saknas på bilden. Jfr 00884-2-1121. Där är även den defekta Restaurationsskylten nu fullständig och hela huset ommålat.)
På hörnet av Östergatan och Mäster Nilsgatan låg den s.k. Aspegrenska gården, som revs 1907 när gatan breddades. Tomten har historiskt beteckningen kvarteret S:t Peter I, gammalt husnummer 217. Gården var byggd omkring år 1600 av borgaren Jacob Davidsen. Han byggde ett tvåvåningshus vid Östergatan i korsvirke på 21 fack, vilket i sin tur anslöts till byggnaden på hörnet. Vid Mäster Nilsgatan uppfördes en brygghuslänga i två våningar som följdes av tre mindre byggnader mot gården. Dessa tre byggnader innehöll stall, vagnslider, vedbod m.m. Under en period, 1684-1698, hyrdes den här gården som bostad av överste Erik Johan Meck, som förde befälet över Malmö artilleri.
När gården revs år 1907 fick Malmö Museum välja att ta tillvara det man ville. Delar av brygghuslängan uppfördes 1963 vid Lilla torg.
Photographer: Okänd.
Date when image were taken: 1893.
Street, location: Östergatan 28.
City: Malmö
Keywords:
barn
,
Malmö stadsarkiv
,
Östergatan
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
butiker
,
ölhall
,
1890-talet
,
telegrambyrå
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 17634