• 33  of  56
Uploaded on:
30/05/2017 10:30:22
Type:
Asset
File Size:
8,81 MB
Dimensions:
2075 x 1481 pixels
131 views 1 download
Description: Från höger: kvarteret 6 Magnus Smek och kvarteret 45 S:t Peter. Östergatan 28 (fjärde huset från vänster) med kameran riktad mot väster och Adelgatan. Café Blå Bandet, Bröd- och Mejeributik, Urhandel m.fl. butiker. 1894, enligt not i album. Men det måste vara fel. Flera av butikerna fanns inte då, såsom A. Lindskogs specerihandel i 29:an; Elof Anderssons musikhandel i 27:an. Dubbelspår för den kommande elektriska spårvägen lades ut sommaren 1906 och Östergatan 28 ( det Aspegrénska huset) revs hösten 1907.
På hörnet av Östergatan och Mäster Nilsgatan låg den s.k. Aspegrenska gården, som revs 1907 när gatan breddades. Tomten har historiskt beteckningen kvarteret S:t Peter I, gammalt husnummer 217. Gården var byggd omkring år 1600 av borgaren Jacob Davidsen. Han byggde ett tvåvåningshus vid Östergatan i korsvirke på 21 fack, vilket i sin tur anslöts till byggnaden på hörnet. Vid Mäster Nilsgatan uppfördes en brygghuslänga i två våningar som följdes av tre mindre byggnader mot gården. Dessa tre byggnader innehöll stall, vagnslider, vedbod m.m. Under en period, 1684-1698, hyrdes den här gården som bostad av överste Erik Johan Meck, som förde befälet över Malmö artilleri.
När gården revs år 1907 fick Malmö Museum välja att ta tillvara det man ville. Delar av brygghuslängan uppfördes 1963 vid Lilla torg.
Photographer: Okänd.
Date when image were taken: 1906 - 1907.
Street, location: Östergatan.
City: Malmö
Keywords:
folkliv
,
Malmö stadsarkiv
,
Adelgatan
,
Östergatan
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
spårväg
,
butiker
,
kvarteret Magnus Smek
,
dubbelspår
,
kvarteret S:t Peter
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 17638