• 2  of  5
Uploaded on:
30/05/2017 10:30:28
Type:
Asset
File Size:
9,25 MB
Dimensions:
2106 x 1531 pixels
218 views 1 download
Description: Kyrkoplanen och Mäster Nilsgatan. Till höger Hilma Johnsons Hembageri.
Till vänster i bild syns den Aspegrenska gården som revs 1907 när gatan breddades. Den var byggd omkring år 1600 av borgaren Jacob Davidsen. Det lilla huset som ses som andra hus från vänster (i den vänstra husraden) rekonstruerades 1963 på Lilla Torgs västra sida. Huset syns även på bilderna 17643 och 17642. Husen till vänster i bild ligger i kvarteret nr 45 Sankt Peter och husen till höger i bild i kvarteret nr 6 Magnus Smek.
På hörnet av Östergatan och Mäster Nilsgatan låg den s.k. Aspegrenska gården, som revs 1907 när gatan breddades. Tomten har historiskt beteckningen kvarteret S:t Peter I, gammalt husnummer 217. Gården var byggd omkring år 1600 av borgaren Jacob Davidsen. Han byggde ett tvåvåningshus vid Östergatan i korsvirke på 21 fack, vilket i sin tur anslöts till byggnaden på hörnet. Vid Mäster Nilsgatan uppfördes en brygghuslänga i två våningar som följdes av tre mindre byggnader mot gården. Dessa tre byggnader innehöll stall, vagnslider, vedbod m.m. Under en period, 1684-1698, hyrdes den här gården som bostad av överste Erik Johan Meck, som förde befälet över Malmö artilleri.
När gården revs år 1907 fick Malmö Museum välja att ta tillvara det man ville. Delar av brygghuslängan uppfördes 1963 vid Lilla torg.
Photographer: Okänd.
Date when image were taken: 1904.
Street, location: Mäster Nilsgatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
Magnus Smek
,
Mäster Nilsgatan
,
Aspegrenska huset
,
Sankt Peter
,
Aspegrenska gården
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 17641