• 3  of  5
Uploaded on:
30/05/2017 10:30:29
Type:
Asset
File Size:
9,12 MB
Dimensions:
1525 x 2087 pixels
193 views 1 download
Description: Mäster Nilsgatan mot söder. Till höger i bild syns delar av den Aspegrenska gården som revs 1907 när gatan breddades. Den var byggd omkring år 1600 av borgaren Jacob Davidsen. Det lilla huset i husradens mitt rekonstruerades 1963 på Lilla Torgs västra sida. Huset syns även på bilderna 17641 och 17643. Husen till höger i bild ligger i kvarteret nr 45 Sankt Peter och husen till vänster i bild i kvarteret nr 6 Magnus Smek.
På hörnet av Östergatan och Mäster Nilsgatan låg den s.k. Aspegrenska gården, som revs 1907 när gatan breddades. Tomten har historiskt beteckningen kvarteret S:t Peter I, gammalt husnummer 217. Gården var byggd omkring år 1600 av borgaren Jacob Davidsen. Han byggde ett tvåvåningshus vid Östergatan i korsvirke på 21 fack, vilket i sin tur anslöts till byggnaden på hörnet. Vid Mäster Nilsgatan uppfördes en brygghuslänga i två våningar som följdes av tre mindre byggnader mot gården. Dessa tre byggnader innehöll stall, vagnslider, vedbod m.m. Under en period, 1684-1698, hyrdes den här gården som bostad av överste Erik Johan Meck, som förde befälet över Malmö artilleri.
När gården revs år 1907 fick Malmö Museum välja att ta tillvara det man ville. Delar av brygghuslängan uppfördes 1963 vid Lilla torg.
Photographer: Okänd.
Date when image were taken: 1904.
Street, location: Mäster Nilsgatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
Magnus Smek
,
Mäster Nilsgatan
,
Aspegrenska huset
,
Sankt Peter
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 17642