• 3  of  21
Uploaded on:
30/05/2017 11:41:49
Type:
Asset
File Size:
3,35 MB
Dimensions:
2766 x 2051 pixels
192 views 1 download
Description: Gatuarbete, i korsningen Amiralsgatan/Spångatan, för att utvidga körbanan. Spångatan är gatan som syns i bildens mitt. Amiralsgatan löper från höger till vänster i bilden. Grönytan till höger i bild är kvarteret Mandeln. Bakom träden skymtar predikosalen för Brödernas Missions ab (nuvarande Babel). Till vänster i bilden ser det ut att ligga en bensinstation, kanske Svenska Petroleum AB:s station. Jämför med flygbilden av samma område 190417.
Photographer: Otto Ohm
Date when image were taken: 1937-08-14
Street, location: Amiralsgatan / Spångatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö stadsarkiv
,
Amiralsgatan
,
Spångatan
,
gatuarbete
,
1937
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
gatukorsning
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18165