Uploaded on:
30/05/2017 15:06:49
Type:
Asset
File Size:
5,83 MB
Dimensions:
7247 x 5234 pixels
620 views 0 downloads
Description: Konung Christoffer av Bajerns brev där han tar Malmö stads innevånare under sitt kungliga hägn och beskydd, stadfäster och förnyar alla de privilegier och friheter , som blivit Malmö beviljade av konung Erik av Pommern och tillägger flera artiklar. Daterad den 13 november 1440.
På pergament. Sigillet kvar, hänger i blå och röda silkessnören.
Brevet finns tryckt i Kolderup-Rosenvinges "Samling af gamle Danske Love", Köpenhamn 1827, V, sidan 92-93, men efter en felaktig avskrift.
Se Magistraten i Malmö D I:6 (Privilegieboken), sidan 41.
(A:8)
Photographer: C.V Roikjer, Malmö
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
Malmö stadsarkiv
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
pergament
,
privilegiebrev
,
1400-tal
,
Christoffer af Baiern
,
Christoffer av Bayern
,
13 november 1440
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 18669