• 57  of  1000
Uploaded on:
31/05/2017 10:37:37
Type:
Asset
File Size:
17,29 MB
Dimensions:
2560 x 2358 pixels
649 views 8 downloads
Description: På hörnet av Kalendegatan och Baltzarsgatan ligger idag ett hus där man kan dricka kaffe. På huset sitter en skylt med texten ”Claus Mortensens hus”. Claus Mortensen, Malmö stads reformator på 1500-talet bodde dock INTE i detta hus, utan i ett äldre hus som låg på denna tomt.
1985 gjordes en arkeologisk utgrävning och byggnadsantikvarisk utredning, som daterade huset till en tid strax före 1644. Den första ägaren kan ha varit Jesper vävare.
Huset är byggt i korsvirke, med tegel i facken. Idag är det gulputsat. Ursprungligen var det kalkslammat och målat med engelskt rött. Det är främst på övervåningen ursprungligt timmer och tegel är bevarat. På bottenvåningen finns ett murat spiskomplex med rötter i ursrungshuset, liksom delar av ett målat innertak.
Det unika med huset är att det byggdes och fungerade som en hantverksgård under de första dryga hundra åren; först vävare, sedan bryggare. Vagnmakare Petter Stenberg var ägare 1775-1809. På 1800-talet var det sadelmakare och därefter garverifaktor Lembke. Boktryckarfamiljen Lundgren var ägare från 1890-tal till 1964.
Kvarteret är nr. 62 S:t Jörgen (Kopian är en gåva av Boktryckare Sven Erik Lundgren den 2 november 1951).
Photographer: C.V. Roikjer
Date when image were taken: 1903
Street, location: Baltzarsgatan / Kalendegatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
1903
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
kvarteret Sankt Jörgen
   
Archive collection: MSA bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 18879