19207

Uploaded on:
2017-05-31 10:51:06.313
File Size:
1,07 MB
Dimensions:
3984 x 2792 pixels
934 views 0 downloads
Description: Flygfoto över Mälar- och Hjämarebroarna samt områden söder och norr därom..(A2-418-48)
Photographer: Oscar Bladh
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
flygfoto
,
Malmö
,
1940-tal
,
Norra Vallgatan
,
Hamngatan
,
Bagersplatsen
,
 stadshistoria
,
 historia
,
hamnkontoret
,
 malmöbilder  
,
Mälarbron
,
Hjämarebron
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Date created: Thu Jul 30 13:47:08 CEST 2015
Folders: archival collections / 00884, Malmö city archives collection