• 42  of  49
Uploaded on:
28/10/2020 16:30:21
Type:
Asset
File Size:
975,25 KB
Dimensions:
2016 x 2331 pixels
518 views 1 download
Description: Börje Nilsson (1922-2019) deltog i Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland 1945, de så kallade Vita bussarna. Han var även medlem i Bernadotteföreningen som bildades 1950. Det vita märket är av tyg och skulle sys på jacka eller tröja. Det var Bernadotteföreningens styrelse som på 80-talet tog fram det och ett annat tygmärke. Märkena skulle bäras väl synliga av de medlemmar som var ute och representerade föreningen. Märket är försett med texten Tysklandsdetachementet 1945, vilket var namnet på räddningsaktionen. Det röda korset står för Svenska Röda Korset, medan de övriga symbolerna visar på de förband, Träng, Infanteri och Intendentur, som deltog i aktionen. Märket är i privat ägo.
Photographer: Karin Sjöberg
Keywords:
Tyskland
,
flyktingar
,
vita bussarna
,
koncentrationsläger
,
andra världskriget
,
Tyskland-detachementet
,
Svenska Röda Korset
,
Bernadotteexpeditionen
,
Vitabussaktionen
,
hjälpinsats
,
hjälparbete
,
räddningsexpedition
,
koncentrationslägerfångar
,
Bernadotteföreningen
   
Archive collection: Börje Nilssons samling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 02071 Börje Nilssons arkiv  
ID: 200200