• 10  of  74
Uploaded on:
19/08/2021 10:38:10
Type:
Asset
File Size:
8,09 MB
Dimensions:
1795 x 1570 pixels
150 views 2 downloads
Description: Konung Erik av Pommerns brev där han befullmäktigar borgmästarna i Malmö Ostred Jensen och Jens Dane och rådmännen Aage Nielsen och Anders Pedersen att på konungens vägnar sälja de gårdar och egendomar i Malmö, som tillföll konungen och kronan efter Anders Mortensen, jämte andra egendomar av konungen och kronan där, allt till rikets nytta och konungens gårdsbyggnad i Malmö.
Daterad den 24 mars 1434. På pergament. Sigillet kvar, men skadat. Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 36.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-14
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
Erik av Pommern
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
24 mars 1434
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 222406