• 45  of  111
Uploaded on:
24/08/2021 13:25:31
Type:
Asset
File Size:
5,49 MB
Dimensions:
1535 x 1245 pixels
90 views 0 downloads
Description: Konung Hans brev angående tvist mellan borgmästare och råd i Malmö och borg-mästare och råd i Lund och Wä om handel i varandras städer. Konungen förordnar att ingen av dem skulle hädanefter använda varandras torg och borgarna i Lund och Wä inte få köpslå i Malmö med utländska män annat än om rätt höstmarknad. Daterad den 18 mars 1506. På pergament. Sigillet kvar. .Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 97.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-05
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Hans
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
tvist
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
18 mars 1506
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 224890