• 38  of  192
Uploaded on:
24/08/2021 13:25:46
Type:
Asset
File Size:
5,56 MB
Dimensions:
1535 x 1260 pixels
370 views 0 downloads
Description: Konung Hans brev om handel. Förordnar att borgmästare och råd och menigheten i Skånes köpstäder skulle en gång om året vid S:t Petri och Pauli dag sammanträda i Lund för att rådslå om deras handel för att de bättre skulle komma överens om deras privilegier, och skulle inga utländska krämare få köpslå i andra städer än där de var liggande.
Daterad den 13 juli 1502. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 102.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-05
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Hans
,
pergament
,
konung
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
handelsbrev
,
13 juli 1502
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 224893