• 34  of  74
Uploaded on:
26/08/2021 11:14:44
Type:
Asset
File Size:
5,54 MB
Dimensions:
1535 x 1255 pixels
109 views 0 downloads
Description: Konung Hans brev varigenom han på Myntergården i Malmö befaller riddaren och riksrådet Thönne Tönnersen att riva byggnaden han uppfört på Heliestaedebod, som var till skada för Malmös borgare då där skedde handel med öl och idkades hökeri.
Daterad den 2 mars 1491. På pergament. Sigillet borta.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), s 89.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-04-05
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Hans
,
brev
,
pergament
,
konung
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
befallning
,
2 mars 1491
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 225845