• 43  of  192
Uploaded on:
27/08/2021 14:40:21
Type:
Asset
File Size:
8,87 MB
Dimensions:
1453 x 2126 pixels
278 views 0 downloads
Description: Magistratens i Malmö intyg, att Anders Laurentsen, sockenpräst i Asmunderyd sn på Själland på egna och medarvingarnas vägnar, hade kvitterat allt arv efter deras mor-broders dotter, Anders Blaas hustru i Malmö. Daterad den 5 februari 1565. På pergament med vidhängande sigill.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-07-03
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
pergament
,
intyg
,
Magistraten i Malmö
,
Anders Laurentsen
,
arv
,
5 februari 1565
,
sockenpräst
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 227211