• 3  of  3
Uploaded on:
02/09/2021 11:04:28
Type:
Asset
File Size:
5,66 MB
Dimensions:
1403 x 1403 pixels
57 views 0 downloads
Description: Konung Christian III:s brev, varmed stadgas, att av alla gårdar i Malmö, även om de stod öde, skulle erlägga skatt till konungen och staden, och de öde gårdarna skulle uppbyggas eller säljas till dem som vill bygga inom tre år, i annat fall skulle de hem-falla, hälften till konungen och hälften till staden.
Daterad den 26 oktober 1556. På papper.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 314 och E 1:1.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-01-24
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
papper
,
brev
,
skatt
,
stadgar
,
Konung Christian III
,
26 oktober 1556
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 228695