• 47  of  192
Uploaded on:
02/09/2021 15:18:34
Type:
Asset
File Size:
8,43 MB
Dimensions:
1831 x 1605 pixels
388 views 0 downloads
Description: Konung Fredrik I:s brev varigenom han förordnar att i Malmö skulle hädanefter vara fyra (4) borgmästare och tolv (12) rådmän.
Daterad den 29 november 1526. På pergament. Sigillet kvar.
Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 249.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-04-04
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
borgmästare
,
pergament
,
Fredrik I
,
konung
,
29 november 1526
,
rådmän
,
förordning
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 228737