• 50  of  192
Uploaded on:
02/09/2021 15:18:42
Type:
Asset
File Size:
9,50 MB
Dimensions:
2079 x 1593 pixels
334 views 0 downloads
Description: Konung Christoffer av Bajerns brev rörande olika förhållningsregler. Hade konungens fogde i Malmö, Hans Myndell, och borgmästare och råd där varit in-för konungen med flera artiklar där de var i oenighet och hade konungen med sitt råds hörande förordnat hur de framöver skall förhållas till dessa artiklar.
Daterad den 18/10 1446. På pergament. Av sigillet finns endast en tredjedel kvar. .Brevet finns tryckt i Kolderup-Rosenvinges ”Samling af gamle Danske Love”, Köpenhamn 1827, V, sid. 94-95, men efter en i hög grad felaktig avskrift. Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 45.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-04-04
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
brev
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
Christoffer av Bajern
,
förhållningsregler
,
fogde
,
18
/
10 1446
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 228740