• 56  of  192
Uploaded on:
02/09/2021 15:19:19
Type:
Asset
File Size:
6,22 MB
Dimensions:
1594 x 1357 pixels
237 views 0 downloads
Description: Magistratens i Malmö på stadens vägnar, revers till Claus Podebuschs änka Fru Anna till Markie, på lånfångna 400 Jochimsdaler.
Daterad den 2 februari 1546.
Pergamentet är genomskuret, till tecken att reversen är inlöst. Sigillet borta.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2001-08-29
City: Malmö
Keywords:
Magistraten i Malmö
,
revers
,
lånfångna
,
Jochimsdaler
,
2 februari 1546
,
pergament genomskuret
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 228752