• 14  of  14
Uploaded on:
03/09/2021 11:34:27
Type:
Asset
File Size:
4,30 MB
Dimensions:
7217 x 5906 pixels
96 views 2 downloads
Title: MSA1200003FD_03_A_4
Description: Konung Erik av Pommerns gåvobrev till Malmö stads borgare för beviljade trohet och tjänster emot konungen och hans föräldrar på Henrikstorps gård, belägen söder om Malmö i Oxie härad med byggnad, åker och äng, och all annan tillhörighet, som till konungen förbrutits av Anders Mortensen, tidigare kungens fogde i Malmö.
Daterad den 5 juli 1421. På pergament. Sigillet kvar. Se Magistraten i Malmö D 1:6 (Privilegieboken), sidan 34.
Photographer: Bo O. Andersson / Malmö Stadsarkiv
Date when image were taken: 2000-03-10
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
sigill
,
pergament
,
konung
,
borgare
,
gåvobrev
,
Erik av Pommern
,
D 1:6
,
Privilegieboken
,
Magistraten i Malmö
,
trohet
,
tjänster
,
Henrikstorps gård
,
Oxie härad
,
Anders Mortensen
,
5 juli 1421
   
Archive collection: Malmö Stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 229049