• 3  of  5
Uploaded on:
11/05/2017 13:11:09
Type:
Asset
File Size:
679,12 KB
Dimensions:
2951 x 2125 pixels
60 views 0 downloads
Description: När Kockums civila fartygsproduktion avvecklades 1987 fick företaget ett s.k “kompensations-projekt” av staten. Det gällde ombyggnad av personvagnar åt SJ - ett arbete som omfattade ca 1 650 000 arbetstimmar. SJ ansvarade för rivning av allt innehåll i vagnarna och avlägsnade all asbetsisolering. Kockums isolerade om (med godkänt material), återställde inredningen - delvis helt nytillverkad samt moderniserade och återlevererade vagnarna till SJ. Vid överlämnandet till SJ av första renoverade vagn invigningstalade chefen för SJ:s verkstäder, dir Bo Marklund, och redogjorde för renoveringsprojektet. t.v syns Kockums VD Paul Pålsson.
Photographer: -
Date when image were taken: 1987-04-03
Street, location: -
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Kockums
,
interiör
,
1987
,
SJ
,
personvagn
,
fartygsproduktion
   
Archive collection: Kockums Mekaniska Verkstad
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00429, Kockums Mekaniska Verkstads AB