• 12  of  220
Uploaded on:
11/05/2017 13:11:12
Type:
Asset
File Size:
639,04 KB
Dimensions:
2951 x 2125 pixels
133 views 0 downloads
Description: När Kockums civila fartygsproduktion avvecklades 1987 fick företaget ett s.k “kompensations-projekt” av staten. Det gällde ombyggnad av personvagnar åt SJ - ett arbete som omfattade ca 1 650 000 arbetstimmar. SJ ansvarade för rivning av allt innehåll i vagnarna och avlägsnade all asbetsisolering. Kockums isolerade om (med godkänt material), återställde inredningen - delvis helt nytillverkad samt moderniserade och återlevererade vagnarna till SJ. Bo Nilsson, Kockum, ansvarade för igångsättandet av projektet på Kockums. Här beskriver han för “invigningsgästerna” hur projektet hittills framskridit med t.ex omdisponering av verkstadshall nr 1 och anskaffandet av alla nya produktionshjälpmedel. Även verkstadens nya lay-out samt hela produktionsgången beskrevs.
Photographer: -
Date when image were taken: 1987-04-03
Street, location: -
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Kockums
,
interiör
,
ombyggnad
,
1987
,
SJ
,
personvagnar
,
kompensation
   
Archive collection: Kockums Mekaniska Verkstad
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00429, Kockums Mekaniska Verkstads AB  
ID: 2530