• 12  of  65
Uploaded on:
01/06/2017 15:10:21
Type:
Asset
File Size:
4,95 MB
Dimensions:
2873 x 1794 pixels
164 views 0 downloads
Description: Fastighetskontorets bygglag som renoverade Västra Skolan. Våren 1979 startade ombyggnadsarbetet av Västra skolan mellan Hjorttackegatan och Hospitalsgatan. Arbetet utfördes till stor del i egen regi. Här gällde det att gå varligt fram med tanke på byggnadernas historiska värde. Själva huvudbyggnaden är från 1883, men skolans äldsta del är från mitten av 1820-talet. År 1826 började undervisningen i den arbetskola för fattiga flickor - ”Josefinas slöjdskola” - som inrymdes i den låga byggnad, som ansluter sig till den nyare skolan. Under arbetenas gång fann man bland annat en gata satt med så kallad borgmästaresten, resterna av ett korsvirkeshus och ett ugnsfundament - allt från 1600-talet. Efter restaureringen inreddes ett skolmuseum i den översta våningen. Bildtext från jubileumsskriften - Fastighetskontoret 1939-1989.
Photographer: -.
Date when image were taken: 1979.
Street, location: Hjorttackegatan / Hospitalsgatan.
City: Malmö.
Keywords:
fastighet
,
gruppfoto
,
bygge
,
Västra Skolan
,
Hospitalsgatan
,
Hjorttackegatan
,
1979
,
Malmö fastighetskontor
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 27265