• 41  of  56
Uploaded on:
02/06/2017 13:48:31
Type:
Asset
File Size:
893,08 KB
Dimensions:
4000 x 2642 pixels
58 views 0 downloads
Description: Kvarteret Liljan 5-5b vid Gråbrödersgatan (”Mullvadarna”, 2010). Tomterna 5a (nu 11) och 5b (nu del av 21) var den plats där under medeltiden den s.k. Axelgårdens trädgård låg. Andra namn på Gråbrödersgatan var på 1400-talet ett långt och förklarande namn; "Stredet der löber ner till Sortebrödre capell som ock ligger herr Axels badstue uti." Badstugan som nämns var inhyst i den så kallade Axelgården i kvarteret Liljan. Under 1500-talet kallades den lilla gatbiten längs detta kvarteret Badstuestredet. Axel Pedersen (ca 1370–ca 1447) tillhörde elitskiktet inom det danska frälset. Herr Axel hörde till släkten Thott, som var en av Danmarks mäktigaste och mest inflytelserika frälseätter. I likhet med dem som kom att ärva Axelsgården i Malmö skrev han sig till huvudgården Härlöv, eller Lillö som den omväxlande benämns, belägen i nordöstra Skåne. Han var dessutom länsman i Varberg och Falkenberg, samt Gärds härad i Skåne. Förutom egendomarna i Malmö innehade han Vä stad. Erik av Pommern utsåg honom också till Skånemarknadens fogde. Herr Axel var medlem av det danska riksrådet, och var en av dem som undertecknade fredstraktaten mellan Margareta I och Albrecht av Mecklenburg år 1395. Tiden efter fredstraktaten deltar Axel Pedersen i en mängd viktiga sammanhang och undertecknar betydelsefulla brev och traktater.
Under senmedeltid utgjorde kvarterets norra del en rumsligt och funktionellt samlad gårdsenhet, som urban residensgård. Under 1500-talet ägdes gården av ätten Trolle. I slutet av århundradet styckades området upp i flera tomter. Under 1600-talet fanns flera mindre gårdar i kvarteret. Bebyggelsemönstret låg kvar till 1800-talet då ny bebyggelse uppfördes ut mot gatorna.
Photographer: Ej identifierad.
Street, location: Gråbrödersgatan.
City: Malmö.
Keywords:
fastighet
,
bilar
,
parkering
,
Gråbrödersgatan
,
Malmö fastighetskontor
,
kvarter Liljan
   
Archive collection: Fastighetskontoret i Malmö
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö  
ID: 30712