• 45  of  48
Uploaded on:
02/06/2017 15:05:38
Type:
Asset
File Size:
2,04 MB
Dimensions:
690 x 1028 pixels
115 views 1 download
Description: Rivningsfastigheter i kvarter Diana. Det vita huset vid hörnet av Engelbrektsgatan och Hyregatan, är Schartauhuset. I byggnaden, som uppfördes på 1600-talet, föddes prästen Henrik Schartau år 1757. Schartau utbildades i Lund och prästvigdes i Kalmar 1780. Hans kraftfulla predikningar och stränga tolkningar av bibeln gav upphov till den ”schartauanska väckelsen”. I början av 70-talet planerade Malmö stad, under kommunalrådet Nils Yngvessons ledning, att anlägga en bred genomfartsled för busstrafik tvärs genom Gråbrödersgatan och Engelbrektsgatan på Gamla väster. För att genomföra projektet krävdes att Schartauhuset och ett stort antal andra äldre fastigheter i området måste rivas. Föreningen Gamla Väster engagerade då massmedia och höll stora protestmöten för att hindra förverkligandet av den s.k. Engelbrektsleden. Direktör Jörgen Faxe från Malmö Förskönings- och Planteringsförening ville satsa 300.000 kronor på upprustning av rivningshotade hus vid Engelbrektsgatan, däribland Schartauhuset. Trots den enorma protestvågen godkände stadsfullmäktige bortsaneringen av fastigheterna i det aktuella området. Hela kvarteret Tranan jämnades med marken och en stor del av kvarteret Stjärnan försvann. I april 1980 revs så även Schartauhuset i kvarter Diana. Malmö museum (under ledning av Sven Rosborn) lyckades dock, efter att rivningen var verkställd, att förhindra en breddning av Engelbrektsgatan med hänvisning till fornminneslagen. Platsen där Schartauhuset en gång stått kom istället att användas som bilparkering fram till 1989, då Riksbyggen uppförde ett modernt bostadshus på platsen. Vid husets vänstra gavel finns de gamla lagskyddade grundstenarna fortfarande bevarade. Längre ner i bildens fond syns fastigheter längs med Gråbrödersgatan i kvarter Gråbröder och kvarter Skepparen.
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
byggnadsarbetare
,
präst
,
hantverkare
,
exteriör
,
anslag
,
fastighet
,
plansch
,
poster
,
Engelbrektsgatan
,
ödehus
,
gata
,
väg
,
staket
,
Gamla Väster
,
Hyregatan
,
Gråbrödersgatan
,
fastighetskontor
,
Nils Yngvesson
,
Malmö förskönings- och planteringsförening
,
rivningsfastighet
,
sanering
,
vägbock
,
Riksbyggen
,
kvarter Diana
,
Föreningen Gamla Väster
,
Engelbrektsleden
,
Schartauhuset
,
Henrik Schartau
,
predikant
,
Sven Rosborn
,
Jörgen Faxe
,
kvarter Gråbröder
,
kvarter Skepparen
   
Archive collection: 00176, Fastighetskontoret i Malmö
Folders: archival collections / 00176, Real Estate Office in Malmö