• 2  of  3
Uploaded on:
12/06/2017 12:08:17
Type:
Asset
File Size:
2,36 MB
Dimensions:
4179 x 7577 pixels
54 views 0 downloads
Description: 114. Nils Yngvesson: Den 26 november 1982 fastställdes Malmö kommuns budget för 1983 vid kommunfullmäktiges sammanträde. Budgeten för det kommande året omsluter cirka 7,1 miljarder kronor när vissa interna poster har tagits bort. Innan alla dessa pengar är fördelade av fullmäktige till kommunens nämnder är det många som har varit inblandade. Det är ett stort arbete som har lagts ned för att så många intresseinriktningar som möjligt skall tillgodoses. I den här populärpresentationen av 1983 års budget presenteras varje nämnd var för sig och vilken verksamhet och service som kommer att ges under året.
Photographer: okänd
Date when image were taken: 1982-11-26
Street, location: okänd
City: Malmö
Keywords:
interiör
,
1982
,
Malmö Info
,
lokalpolitik
,
stubbe
,
spik
   
Archive collection: Malmö Info
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 01746, Malmö Info  
ID: 39976