• 53  of  72
Uploaded on:
20/06/2017 14:39:21
Type:
Asset
File Size:
1,41 MB
Dimensions:
6498 x 4946 pixels
374 views 0 downloads
Description: Modell av Thure Thörns torgbrunn för Lilla torg. Lilla Torg är ett modernt torg med gamla anor. Det tillkom redan på 1590-talet och har sedan dess använts främst som ett torg för lokal småhandel. Idag är dess speciella och välbevarade miljö en påminnelse om hur Malmö såg ut förr. Brunnen mitt på torget är från 1973, men det fanns en annan brunn här tidigare. På brunnens kanter kan du se konstnären Thure Törns reliefer som berättar om den gamla handeln. Från 1590-talet har nämligen torghandlarna sålt sina varor här. Försäljarna hade då bodar på torget: bagarna i söder, kötthandlarna i väster, fiskblötarna i öster och hökarna i norr. Så småningom byggdes bodarna om till riktiga hus. I början av 1900-talet ville staden ordna upp i butiksgyttret, och arkitekten Salomon Sörenson ritade en saluhall som täckte hela torget. Så var det ända fram till 1965, då saluhallen revs och torget restaurerades till det nuvarande utseendet med kullersten.
Photographer: -.
Date when image were taken: -.
Street, location: Lilla torg.
City: Malmö.
Keywords:
torg
,
historia
,
Malmö förskönings- och planteringsförening
,
brunn
,
1973
,
thörn
,
1590
   
Archive collection: Malmö förskönings- och planteringsförening
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00567, The Malmoe Plantation Association