• 9  of  28
Uploaded on:
30/06/2017 09:47:43
Type:
Asset
File Size:
638,33 KB
Dimensions:
2999 x 2021 pixels
244 views 0 downloads
Description: Centralförrådet mot kaj 25. Till vänster pannverkstaden. Till höger utrustningsverkstaden med “örnboet” ordercentralen. I bakgrunden cisterner från oljehamnen. En del av cisternerna förvarade Kockums så kallade beredskapsolja och för uppsamling av spillolja. Samtliga cisterner borttogs under 1970-talet.
Photographer: Okänd.
Date when image were taken: Ca. 1963.
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
Kockums
,
snö
,
varv
,
varvshistoria
,
utrustningsverkstad
,
centralförråd
,
oljecistern
,
1960-talet
,
pannverkstad
,
ordercentral
   
Archive collection: Kockums Mekaniska Verkstad
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00429, Kockums Mekaniska Verkstads AB  
ID: 69901