Söktips

På denna sida hittar du instruktioner och tips om hur sökningar utförs i bildarkivet. Det finns flera olika sätt att söka efter specifika objekt, exempelvis genom fritextsökning, avancerad sökning och struktursökning. Det går även att söka i bildarkivet med hjälp av Booleanspråket. Det är ett effektivt sätt att avgränsa och hitta information i en stor samling och kommer att förklaras ytterligare nedan.

Fritextsökning

På bildarkivets förstasida finns en sökruta anpassad för fritextsökning. I detta läge söker du bland alla bildarkivets samlade objekt. Du skriver fritt och kan använda ett eller flera ord. Om du söker på mer än ett ord kommer alla objekt upp som innehåller något av de ord du har sökt på.

Avancerad sökning

Avancerad sökning hittar du både i huvudmenyn till vänster samt som länk i sökfältet högst upp på sidan. Här kan du med hjälp av olika fält avgränsa din sökning. De olika fälten korresponderar med de fält som finns och beskriver varje objekt i bildarkivets samlingar. Exempelvis genererar en sökning efter ”Malmö” i fältet ”titel” träffar på alla objekt med ”Malmö” som titel.

Här är det också möjligt att avgränsa sökningar till olika arkivbildare. Det görs längst ner på sidan under ”Mappar.”

Strukturerad sökning

Strukturerad sökning hittas via en länk på sidan för avancerad sökning. Det är ett sätt att använda Booleanspråket med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt med avsikt att definiera sökresultatet. Här fyller du i och bygger upp rader med information som du vill lyfta fram eller utesluta från sökningen.

Booleanspråket

Med hjälp av Booleanspråket är det möjligt att avgränsa sökningar och lättare hitta den information som du letar efter. Du kan exempelvis söka efter hela fraser, gruppera olika sökord eller med avsikt skilja sökord åt.

Hela fraser

Genom att söka på en fras omgiven av citationstecken, exempelvis ”Kafferosteriet i Malmö”, avgränsas sökträffarna till endast de som matchar den angivna frasen. Frasen kan bestå av två eller fler ord.

AND, OR, NOT

AND, OR och NOT kan användas för att styra en sökning. De måste alltid skrivas med stora bokstäver. En sökning på Malmö AND hamn ger träffar på alla objekt som innehåller både ordet Malmö och ordet hamn. En sökning på Malmö OR hamn ger träffar på objekt som innehåller ordet Malmö eller ordet hamn. En sökning på Malmö NOT hamn ger träffar på alla objekt som innehåller ordet Malmö men som inte innehåller ordet hamn.

Gruppering

AND, OR och NOT kan användas tillsammans och på så sätt utföra en grupperad sökning. En sökning på (Malmö AND hamn) OR hamn ger träffar på de objekt som innehåller orden Malmö och hamn eller de objekt som bara innehåller ordet hamn.

Wildcard sökning

Wildcard sökning är ett sätt utöka en sökning. Det finns två wildcardtecken som används, frågetecknet ”?” och asterisken ”*.” Dessa kan aldrig användas i början av ett ord, det vill säga istället för den första bokstaven.

Ett frågetecken (?) i ett ord innebär att på frågetecknets plats kan vilken annan bokstav som helst förekomma. En sökning på ”ha?n” kan exempelvis ge sökträffar på objekt som innehåller orden ”hamn” eller ”hann.”

En asterisk (*) kan användas för att markera en egen vald ordstam från vilken man vill utöka en sökning. Det innebär att sökningen letar efter olika ändelse att tillföra ordstammen. Exempelvis kan asteriskens placering på ordet sim* generera sökträffar på alla objekt med ord som innehåller sim men även objekt som innehåller ord som börjar med sim och därefter har varierande ändelser. Det kan vara simning, simma, simmade eller liknande. En asterisk mellan två bokstäver, exempelvis h och n (h*n), innebär att alla ord som börjar med h och slutar med n blir sökträffar. Det kan vara hamn, hann, hängslen eller liknande.