00221, Frans Henrik Kockums Tobacco Factory (315 assets)

Svenska Tobaks AB
Enligt ett i Malmö den 1 augusti 1825 daterat kontrakt övertog dåvarande handelsbokhållaren Frans Henrik Kockum (1801-1875) på arrende den avlidne handlanden Lorens Kockums och firman F Suells gårdar fr o m den 1 oktober 1826. Gårdarna var belägna vid Stortorget (nr 517 och nr 528) samt vid Väster- och Mäster Johansgatorna med därvarande tobaks- och snusfabrik. Redan följande år inropade Kockum gårdarna och fabriken för 25.000 rdr. Då byggnaderna befanns i hög grad förfallna byggde Kockum senare om de flesta husen.
Under de följande decennierna drev F H Kockum, som år 1827 vunnit burskap som handlande i Malmö, tobaksfabriken med växande framgång och finansierade med hjälp av vinsterna härifrån i stor utsträckning sina övriga företag.

  • Original Filename: 00221-2-0019.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0174.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0173.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0172.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0171.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0170.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0169.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0168.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0167.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0166.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0165.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0164.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0163.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0162.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0161.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0160.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0159.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0158.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0157.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0156.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0155.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0154.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0153.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0152.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0151.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0150.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0149.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0148.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0147.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0146.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0145.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0144.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0143.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0142.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0141.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0140.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0139.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0138.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0137.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0136.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0135.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0134.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0133.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0132.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0131.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0130.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0129.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0128.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0127.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0126.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0125.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0124.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0123.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0122.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0121.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0120.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0119.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0118.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0117.jpg
  • Original Filename: 00221-1-0116.jpg