About

The digital asset management system used on this site has been developed by Bright. For more information, and to read the online documentation, please visit Asset Bank.

Asset Bank Version

3.1828.45.11

Base URL

http://bildarkivet.malmo.se/asset-bank/

Malmö stadsarkiv har över 3,5 miljoner bilder i sina samlingar. Bildarkivet är ett nytt projekt som tillgängliggör bilderna för allmänheten.

Det är en otrolig ingång till Malmös historia som är tillgänglig dygnet runt. Här kan du bläddra dig igenom årtalen och låta dig inspireras!