00221, Frans Henrik Kockums Tobacco Factory (315 assets)

Svenska Tobaks AB
Enligt ett i Malmö den 1 augusti 1825 daterat kontrakt övertog dåvarande handelsbokhållaren Frans Henrik Kockum (1801-1875) på arrende den avlidne handlanden Lorens Kockums och firman F Suells gårdar fr o m den 1 oktober 1826. Gårdarna var belägna vid Stortorget (nr 517 och nr 528) samt vid Väster- och Mäster Johansgatorna med därvarande tobaks- och snusfabrik. Redan följande år inropade Kockum gårdarna och fabriken för 25.000 rdr. Då byggnaderna befanns i hög grad förfallna byggde Kockum senare om de flesta husen.
Under de följande decennierna drev F H Kockum, som år 1827 vunnit burskap som handlande i Malmö, tobaksfabriken med växande framgång och finansierade med hjälp av vinsterna härifrån i stor utsträckning sina övriga företag.

  • Original Filename: 00221-4-0013.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0012.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0011.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0010.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0009.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0008.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0007.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0006.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0005.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0004.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0003.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0002.jpg
  • Original Filename: 00221-4-0001.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0096.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0095.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0094.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0093.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0092.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0091.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0090.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0089.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0088.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0087.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0086.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0085.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0084.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0083.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0082.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0081.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0080.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0079.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0078.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0077.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0076.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0075.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0074.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0073.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0072.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0071.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0070.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0069.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0068.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0067.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0066.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0065.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0064.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0063.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0062.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0061.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0060.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0059.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0058.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0057.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0056.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0055.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0054.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0053.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0052.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0051.jpg
  • Original Filename: 00221-3-0050.jpg