Handlingar rörande familjen Sederholm

Bertil Sederholm (1851-1918) startade 1874 tillsammans med Fingal Wiens en vinhandel belägen på Östergatan 35 i Malmö. Firman expanderade under åren och upphörde 1920 i samband med att spritmonopolet infördes. 1886 gifte sig Bertil Sederholm med Anna Walén (1868-1933) i Eskilstuna. För sin familj lät han år 1891 uppföra Villa Saaris i Östra Förstaden i Malmö (senare kv 44 Saaris, tomt nr 3).

Sorted!