00419, Handlingar rörande familjen Sederholm (29 assets)

Handlingar rörande familjen Sederholm

Bertil Sederholm (1851-1918) startade 1874 tillsammans med Fingal Wiens en vinhandel belägen på Östergatan 35 i Malmö. Firman expanderade under åren och upphörde 1920 i samband med att spritmonopolet infördes. 1886 gifte sig Bertil Sederholm med Anna Walén (1868-1933) i Eskilstuna. För sin familj lät han år 1891 uppföra Villa Saaris i Östra Förstaden i Malmö (senare kv 44 Saaris, tomt nr 3).

  • Original Filename: 00419-4-0017.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0016.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0015.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0014.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0013.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0012.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0011.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0012.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0011.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0010.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0009.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0008.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0007.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0006.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0005.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0004.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0003.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0002.jpg
  • Original Filename: 00419-4-0001.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0010.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0009.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0008.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0007.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0006.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0005.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0004.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0003.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0002.jpg
  • Original Filename: 00419-3-0001.jpg