Arkivet donerades till Malmö Stadsarkiv av Eva Skoglund vars farmors far var Carl Henrik Ramsten, kommendörkapten verksam från 1855 fram till sin död 1914, och bosatt i Malmö. 

Arkivet utgörs till största delen av en omfattande samling brev som skrevs mellan kapten Ramsten och hans hustru Sarah Ramsten (F. McNair) samt deras tre barn Mary, Annie, och Sarah. 

Arkivet och i synnerhet brevsamlingen skildrar både livet till sjöss men även att som flicka och ung kvinna växa upp borgerlighetens Sverige under slutet av 1800-talet. 

Sorted!