00371, Hälsovårdsnämnden i Malmö 1875 – 1982 (21 assets)

  • Original Filename: 00371-1-0021.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0020.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0019.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0018.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0017.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0016.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0015.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0014.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0013.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0012.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0011.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0010.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0009.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0008.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0007.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0006.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0005.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0004.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0003.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0002.jpg
  • Original Filename: 00371-1-0001.jpg