Stadsbyggnadskontoret lämnade 2018 över bland annat omkring 6500 skannade bilder i .tif-format (från dia och papper, mestadels från 1950-80), många historiskt intressanta bilder. De flesta bilderna har tagits av stadsbyggnadskontorets fotografer (det finns ett fåtal äldre bilder som har andra upphovsmän, men där åtminstone en del redan ligger i detta eller museets bildarkiv, därtill några enstaka tryckta bilder som fotograferats av). Motiven är Malmö, möjligen med enstaka undantag.

 

Originalen i papper, dia och en del negativ finns i stadsbyggnadsnämndens arkiv. Filerna är i filnamnet taggade med innehållet, så långt det är känt.

Det finns också ett par tusen digitala bilder från senare tid. Fotografer är olika medarbetare i Malmö stad varav Tyke Tykesson har tagit en stor mängd.

 

Därtill något hundratal diabilder som för många år donerades av Tommy Book (en numera avliden tidigare lärare i Malmö). Mest bilder på stadsmiljöer i Malmö på väg att rivas från 1960-talet. Tyke Tykesson har tagit en hel del diabilder (mest mellanformat) på byggnader och gatumiljöer i Malmö, tagna på 1990-talet + en hel del digitala malmöbilder.

Sorted!