Göte Lindberg föddes 1918 i Sjöbo som ett av femton syskon, i en familj med mycket små resurser. Efter de obligatoriska åren i folkskolan fick han tjäna som dräng innan han kom i skräddarlära. För att kompensera den bristande skolgången läste han senare korrespondenskurser på Hermods.

1940 antogs Göte vid Malmö Brandkår med hjälp av sin skräddarutbildning.

Brandmännen hade då ett civilt yrke så att verksamheten var självgående. Den erbjöd också vidareutbildning genom kurser i Stockholm, där Göte läste till brandförman och brandmästare. Han byggde upp och förestod Heleneholms brandstation och startade Färdtjänsten i Malmö.

Redan som ung i Sjöbo engagerade Göte sig i nykterhetsrörelsen och var livet ut aktivt verksam i NTO (Nationaltemplarorden) och SAP (Socialdemokratiska partiet) och hade många förtroendeuppdrag, bl.a. i dåvarande Renhållningsstyrelsen och som nämndeman.

1952 köpte Göte en "finare" kamera, vet desssvärre inte vilket märke. Han skulle åka till OS i Helsingfors och ville lära sig hantera kameran. Därför cyklade han runt i Malmö och tog bilder. Detta fortsatte han med och började specialisera sig på objekt som han visste skulle förändras eller försvinna.

Som pensionär hjälpte han föreningar och församlingar med att visa fotona som ofta bidrog till livliga diskussioner: "Minns ni vad detta var?" Han visade också bilder och berättade om sina många och vida resor han gjorde och också själv organiserade.

Göte var gift med Asta, f. Sjölin och hade två döttrar Anita och Elisabeth. Han dog år 2007, 89 år gammal.

Malmö, hösten 2015. Anita Petersson, f. Lindberg. Kommentarer från Elisabeth och barnbarn.

Sorted!