Börje Nilsson (1922-2019) var militär vid I7 i Ystad då han anmälde sig frivilligt till Svenska Röda Korsets räddningsaktion till Tyskland, de så kallade Vita bussarna, våren 1945. Nilsson blev gruppchef i 4:e plutonen, vilket var en transportpluton. Aktionen räddade tusentals före detta koncentrationslägerfångar till Sverige. I november samma år deltog Nilsson i Svenska Röda Korsets hjälpaktion till Polen, där de bidrog med utrustning och gåvopaket till sjukhus, daghem och fattiga åldringar. Efter uppdragen arbetade Nilsson som yrkesmilitär på I7 och därefter vid A3 i Kristianstad. Han var även medlema av Bernadotteföreningen som var verksam mellan 1950-2005.

För mer information se Börje Nilssons arkiv som förvaras på Malmö Stadsarkiv. Arkivet innehåller förutom bilder även dokument rörande Vitabussaktionen och Barnadotteföreningen.

 

Sorted!