Bertil Wernerheims samling innehåller ett 40-tal digitala bilder från flyktingmottagandet i Malmö 1945, som han var delaktig i. Orginalen finns i privat ägo.

Några korta fakta om Bertil Wernerheim:

 • Namn: Bertil Wernerheim
 • Född: 22 november 1921 i Malmö
 • Realexamen på Malmö Borgarskola maj 1938
 • Studentexamen från Malmö Aftonskola december 1942
 • Inskriven vid medicinska fakulteten i Lund april 1945
 • Tjänstgjorde vid Centrallaboratoriet för Flyktingförläggningarna i Malmö mellan 30 juni - 15 augusti 1945.
 • Medicine kandidatexamen juni 1947
 • Medicine licentiatexamen januari 1954
 • Bataljonsläkare vid fältläkarkåren 1955, bl a tjänstgöring i FN-tjänst 1956-57 i Port Said, Egypten
 • Verksam som läkare i Ystad (Ystads Lasarett) och Malmö (Malmö Allmänna sjukhus samt egen praktik 1967-1973).
 • Hustru: Wera Wernerheim född 1924
 • Barn: Michael, född 1953 och Gabriella, född 1957 
 • Han avled 1973 

I samband med överlämnandet av bilderna 2020 berättade Gabriella Signäs, dotter till Bertil Wernerheim följande: Min far berättade att han "arbetat med barn som kom från lägren" efter krigsslutet. Han berättade att han hade direkt kontakt med/träffade dem, men om det var en del av hans uppgifter på laboratoriet och/eller om han rent fysiskt deltog i vården av dem, vet jag inte. Han var i alla fall så pass nära dem att han visste att de bara gavs "en bit choklad och en sked soppa" om dagen för att de inte tålde mer. Om detta är hans egen personliga erfarenhet eller om han hörde detta av andra kan vi inte veta säkert. Min tolkning av läget var att de unga kandidaterna som anmälde sig frivilligt, kanske fick vara med i olika delar av vården av de som kom. Kanske alternerade man mellan uppgifter i laboratoriet och uppgifter med det fysiska omhändertagandet. Men det är, som sagt, min egen tolkning. Han var en mycket snäll man med nära till känslorna och han rördes lätt av andra människors tragiska livsöden, så det fanns ett klart medmänskligt intresse från hans sida att delta i arbetet.”

Uppgifterna är nedskriva av Gabriella Signäs, 2020

Sorted!