Malmö.NU

Sedan 2013 har Malmö Stadsarkiv tagit emot ungdomar i åldrarna 16–19 år varje sommar som en del av Malmö stads praktiksatsning Ung i Sommar. Genom att fotografera och observera samtidsdokumenterar de Malmö. De lär sig använda professionella kameror och att berätta visuellt. Ett unikt material om det samtida Malmö skapas för framtiden - projekt Malmö.NU.

Malmö Stadsarkiv har sedan länge samlat in, vårdat och förvarat fantastiska samlingar av dokumentation rörande stadens historia. Något som vi dock har saknat i våra arkiv är en inblick i hur staden ter sig för de ungdomar som nu lever i den - inte från vårat utan från deras perspektiv. Det viktigaste syftet med Malmö.NU är att ge oss detta och samtidigt skapa en arena där ungdomar från olika delar av staden skulle få möjlighet att träffas och diskutera och tänka på frågor som handlar om den stad där de lever tillsammans.