Axel Paulsson var vaktmästare på Kirsebergsskolan i Malmö fram till sin pension. Bilderna i samlingen är i huvudsak från 1960-tal (troligtvis ca 1963-67), eventuellt tidigt 1970-tal, och dokumenterar bland annat gatumiljö och nybyggnation i Malmö. Bland bilderna förekommer även numera rivna byggnader. Axels fru Svea syns på ett flertal av bilderna och har också tagit åtminstone några av dem. Axel och Svea flyttade till Arkitektgatan när husen där var nybyggda. Flera bilder i samlingen är tagna från Arkitektgatan. 

Sorted!