• 19  of  53
Uploaded on:
29/05/2017 09:48:44
Type:
Asset
File Size:
3,97 MB
Dimensions:
1866 x 1108 pixels
242 views 2 downloads
Description: Huset på hörnet av Södergatan och Baltzarsgatan. 1760 revs det tidigare huset och i stället byggdes en stor
korsvirkesgård, som syns på detta foto. Beställare var handelsmannen Petter Dahl, och
boningshuset mot Södergatan ansågs vara bland det största och
ansenligaste i denna del av staden. Gården blev fotograferad på
1860-talet. Det är en varm sommarmorgon. Petter Dahls höga korsvirkeshus
ligger här, präktigt och stort. Framför den högt placerade
ytterdörren skjuter en stor veranda ut i gatan.
År 1881 köpte handlaren Johan Hultman den gamla korsvirkesgården
och började i en byggnad på bakgården en lönande tillverkning
av choklad och konfekt. Johan Hultman, som rev seanre huset och byggde det nuvarande.
Photographer: Axel Sjöberg
Street, location: Södergatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
husfasad
,
Södergatan
,
stadshistoria
,
historia
,
malmöbilder
,
Baltzarsgatan
,
garnbod
,
Gamla Malmö
   
Archive collection: 00884, Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection  
ID: 15577