• 1  of  2
Uploaded on:
19/05/2020 10:41:43
Type:
Asset
File Size:
14,21 MB
Dimensions:
20604 x 16782 pixels
449 views 0 downloads
Description: Förutvarande arbetsinrättningen. Tillsammans med flera andra fastigheter i kvarteret (Gråbröder) bildades en anläggning med arbets- och försörjningsinrättning och barnhus (utåt Västergatan) . Åren 1806-1899 låg här Fattighus, Arbets- och försörjningsinrättning i kvarteret Gråbröder på Västergatan 76, Gråbrödersgatan/Långgårdsgatan (hörnet).
År 1803 färdigställdes ett fattighem där Västra skolan nu ligger. I kvarteret Gråbröder uppfördes år 1806 en arbetsinrättning för lösdrivande barn. Denna inrättning blev sedan en fattigskola. Fattigskolan flyttades till nuvarande Västra skolan år 1839.
Photographer: Axel Sjöberg, Malmö
Date when image were taken: 1901
Street, location: Långgårdsgatan ; Västergatan
City: Malmö
Keywords:
Malmö
,
fattigvård
,
arbetsinrättning
,
kvarter Gråbröder
,
fattigvårdsstyrelsen
,
fattigskola
,
fattighus
,
försörjningsinrättning
,
fattighem
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 164101