• 30  of  78
Uploaded on:
29/05/2017 12:51:51
Type:
Asset
File Size:
4,81 MB
Dimensions:
1621 x 1035 pixels
3305 views 0 downloads
Description: Östergatan mot väster. På vänster sida, kvarter Österport, syns planket till Hommerbergska brädgården och Norregatans mynning. Därefter i kvarter Humle, Axel Paulus Sjöbergs hus, Sjöbergska palatset ritat av arkitekt Alfred Arwidius, byggår 1893-94. Bilden fortsätter förbi Humlegatan, följt av Diedenska korsvirkeshuset och Thottska huset i kvarter Carolus. På höger sida av bilden Drottningtorget. Kvarter Lorens Bager med Drottninghus, Miljonpalatset, byggår 1907. Ritat av Nils August Ewe och Carl Melin. Förbi Bagersgatans mynning och Bagerska huset, kvarter Sankt Gertrud. Längst ner skymtar kvarter Fersen och kvarter Kronan.
Photographer: -.
Date when image were taken: about 1910s
Street, location: Östergatan
City: Malmoe
Keywords:
Malmö
,
pojke
,
flaggstång
,
skylt
,
skyltfönster
,
exteriör
,
husfasad
,
väggmålning
,
häst
,
anslag
,
vykort
,
fasad
,
torg
,
gatuliv
,
trafik
,
cyklist
,
träd
,
cykel
,
balkong
,
markis
,
plansch
,
vagn
,
försäljning
,
folkliv
,
kärra
,
affischer
,
fotgängare
,
kvarter Carolus
,
kvarter Humle
,
kiosk
,
torghandlare
,
drottningtorget
,
Ledning
,
Östergatan
,
Torn
,
stolpe
,
spårväg
,
Diedenska huset
,
Thottska huset
,
Axel Paulus Sjöberg
,
Sjöbergska palatset
,
Alfred Arwidius
,
kvarter Sankt Gertrud
,
Bagersgatan
,
kvarter Lorens Bager
,
Drottninghus
,
Miljonpalatset
,
jugend
,
Nils August Ewe
,
Carl Melin
,
kvarter Kronan
,
räls
,
Norregatan
,
Kvarter Österport
,
kusk
,
plank
,
Hommerbergska brädgården
,
kvarter Fersen
   
Archive collection: Malmö stadsarkivs bildsamling
Folders: Malmö City Archives / archival collections / 00884, Malmö City archives collection , Malmö City Archives / Öppet arkiv  
ID: 16716